صفحه اصلی > اخبار > محتوای
ويژگی پرمنگنات پتاسیم
Sep 19, 2018

ظاهر و شخصیت: جامد کریستالی بنفش

حلاليت: محلول در آب، اب قلیایی کمی محلول در متانول، استون، اسید سولفوریک

تراکم: 1.01 g/mlat 25 ° c

نقطه ذوب: 240 درجه سانتی گراد

حلالیت در آب: 6.4 g/100 ML (20ºc) ثبات: پایدار است، اما تماس با مواد قابل اشتعال ممکن است باعث آتش. مواد برای اجتناب شود عبارتند از: عوامل کاهنده اسید قوی مواد آلی قابل اشتعال مواد پراکسید الکل و شیمیایی فعال فلزات.

عامل اکسید کننده قوی است. شرايط: تهویه انبار نور آرامی تخلیه شده، با مواد آلي، عامل کاهنده گوگرد فسفر مايع، جداگانه ذخیره سازی