صفحه اصلی > اخبار > محتوای
هدف اصلی پرمنگنات پتاسیم
Sep 19, 2018

در تولید مواد شیمیایی، به طور گسترده ای به عنوان مواد اکسید کننده مانند شکر، ویتامین C، ایزونیزید و بنزوئین اسید استفاده می شود؛ به عنوان نگهدارنده، ضد عفونی کننده، دئودورانت و پادزهر در تصفیه آب و درمان فاضلاب، عامل تصفیه آب برای اکسیداسیون سولفید هیدروژن، فنل، آهن، منگنز و آلی، آلی و معدنی غیر آلی، دیگر، کنترل بوی و Decolorization استفاده می شود. همچنین به عنوان سفید کننده ها، جاذب ها، رنگ ها و ضد عفونی کننده ها استفاده می شود.