صفحه اصلی > اخبار > محتوای
پرمنگنات پتاسیم
Sep 19, 2018

پتاسیم پرمنگنات کریستال سیاه و بنفش، بلند و باریک، منشوری و یا ذرات با درخشش آبی فلزی است. بی بو; آسان برای تماس با برخی مواد آلی یا اکسید در آب، محلول قلیایی کمی محلول در متانول و استون و اسید سولفوریک و فرمول مولکولی KMnO4، وزن مولکولی 158.03400 منفجر. نقطه ذوب 240 درجه C, پایدار, است اما ممکن است تماس با مواد قابل اشتعال آتش می شود. مواد برای اجتناب شود عبارتند از: reductants اسید قوی مواد آلی قابل اشتعال مواد پراکسید الکل و شیمیایی فعال فلزات.

یک جفت: ويژگی پرمنگنات پتاسیم

بعدی: نه