صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اثرات فارماکولوژیک پرمنگنات پتاسیم
Sep 19, 2018

از طریق گروه فعال از باکتری های اکسید کننده، اثر ضد باکتری، پرمنگنات پتاسیم می تواند به طور موثر از کشت انواع باکتری ها، قارچ ها، Mycobacterium tuberculosis، و همچنین ویروس هپاتیت B و اسپور غیرفعال شده، اما مدت طولانی به اثر اسپور طول می کشد. ماده آلی گرم می شود و واکنش اکسیداسیون را در شرایط اسیدی یا قلیایی تسریع می کند. در شرایط مختلف PH، واکنش اکسیداسیون مشخص می شود، در محلول اسیدی خود را به ترکیبات منگنز دو والنتیک رنگی تبدیل می شود، در محلول های خنثی یا قلیایی به دانه های قهوه ای دی اکسید منگنز و پروتئین کاهش می یابد. غلظت کم دارای ضد باکتری، رطوبت، هموستاز، ضدعفونی کردن و سایر اثرات است. غلظت های بالا باعث تحریک و خوردگی می شوند. عمل ضد باکتری آن قوی تر از پراکسید هیدروژن است.