تصفیه گاز Permanganate سدیم

تصفیه گاز Permanganate سدیم

پرمنگنات سدیم (NaMnO4) یک اکسید کننده معدنی است که به شکل شیمیایی همان روش پرمنگنات پتاسیم را انجام می دهد، تنها در شکل متمرکز تر. برای تولید رسانه های تصفیه هوا، رسانه ها می توانند محتوای اکسید کننده فعال تر را نسبت به پرمنگنات پتاسیم افزایش دهند. یکی دیگر از مهم ...

چت کن