پرمنگنات سدیم برای صنایع PCB

پرمنگنات سدیم برای صنایع PCB

در صنعت الکترونیک، پیش پره را می توان در دمای بالا تولید شده در طول خسته کننده ذوب کرد، به شکل رد شدن از چسب. با استفاده از املاح اکسید کننده قوی پرمنگنات سدیم، از طریق روش سدیم پرمنگنات، می توان از ریزش چسب استفاده کرد. پرمنگنات سدیم یک نوع اکسیدان قوی است و می تواند ...

چت کن