پالمگنات پرمنگنات پتاسیم پتاسیم

پالمگنات پرمنگنات پتاسیم پتاسیم

Phenanthrene، پیرنه و هیدروکربن و همچنین ترکیبات ارگانیک را می توان با استفاده از اکسایش پذیری قوی پرمنگنات پتاسیم از بین برداشت تا به طور موثر جلوگیری از پوسته پوسته شدن، شکل سیاه، خم شدن و پوسیدگی ریشه داشته باشد. آماده سازی محلول آبی از پرمنگنات پتاسیم با ...

چت کن