منگنز و آهن حذف پرمنگنات پتاسیم

منگنز و آهن حذف پرمنگنات پتاسیم

یونهای منگنز و آهن به طور گسترده ای در آبهای سطحی و زیرزمینی موجود هستند. این عناصر به طور طبیعی اتفاق می افتند و در مقدار کمی برای رژیم غذایی سالم ضروری هستند، اما آهن و منگنز بیش از حد در یک سیستم آب می تواند رشد انواع باکتری ها را افزایش دهد. ...

چت کن