پرمنگنات پتاسیم شستشو جین

پرمنگنات پتاسیم شستشو جین

پرمنگنات پتاسیم با املاح اکسید کننده قوی می تواند در واکنش اکسید سازی در تولید شستن جین مشارکت کند و در نهایت آسیب سطحی فیلم پلاستیکی به دلیل چسبندگی جوهر افزایش می یابد. پرمنگنات پتاسیم می تواند با محیط اسیدی به اکسیژن فعال واکنش نشان دهد تا رنگدانه های طبیعی را از بین ببرد ...

چت کن