پرمنگنات پتاسیم کشته شده جلبک

پرمنگنات پتاسیم کشته شده جلبک

جلبک ها همیشه به گیاهان تصفیه آب چسبیده اند، یا از طریق تمایل خود به فیلتر شدن، یا به علت مسائل مانند طعم و مزه، در حالی که جلبک های سبز و آبی سبز شناور (سینو باکتری ها) به طور منظم در محیط های آبزی مشکلی دارند. در غنی از مواد مغذی ...

چت کن