صفحه اصلی > دانش > محتوای
استفاده از اسید کرومیک
Sep 19, 2018

به عنوان مایع تمیز کردن هر دو اسیدی و اکسید کننده، مواد خاک و غیر قابل حل در دیوارهای درونی و بیرونی ابزار آزمایشی حذف می تواند اسید کرومیک اغلب در آزمایشگاه استفاده می شود.

کرومیک اسید را می توان با عوامل اکسید کننده مخلوط شده است. بسیاری از ترکیبات آلی می توان توسط اسید کرومیک اکسیده می شود و بسیاری از hexavalent اکسیدان ها مبتنی بر کروم طراحی شده است.

اسید کرومیک نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای کروم آبکاری کروم فلزی با خلوص بالا در تولید رنگدانه روغن جلاء دارو و زغال سنگ نیز در تولید لعاب و رنگ آمیزی شیشه ای خاصی استفاده می شود استفاده می شود.