صفحه اصلی > دانش > محتوای
سه کلرید کروم
Sep 19, 2018

سه کلرید کروم، که به عنوان کلرید کروم شناخته می شود، دارای فرمول مولکولی CrCl3 و وزن مولکولی 158.36 می باشد.

بسیار پایدار، آسان به هیدرولیز نیست. تری کلرید کروم یک ماده خام مهم برای سنتز کردن سایر نمکهای کروم است. این نقش مهمی در ترکیب شیمیایی غیر آلی و آلی دارد. این جزء اصلی مواد افزودنی خوراکی مصنوعی است. این به طور عمده به عنوان mordant و کاتالیزور در صنعت استفاده می شود.