صفحه اصلی > دانش > محتوای
اسید کرومیک
Sep 19, 2018

اسید کرومیک محلول ضعیف اسیدی زرد است که فقط در محلول آبی وجود دارد. عمل با نمک های باریم محلول یا نمک های سرب، کرومات یا کرومات یا کرومیت را تولید می کند. در محلول اسیدی، عمدتا در فرم اسید مجدد مجدد، با توانایی قوی اکسید کننده. 166 گرم کروم تری اکسید در 100 گرم آب حل شده و ساخته شده است.