پتاسیم فلورسلیکات برای نگهدارنده های چوب

پتاسیم فلورسلیکات برای نگهدارنده های چوب

چوب نوعی مواد بیولوژیکی است که دارای معایبی از قبیل انقباض خشک و رطوبت، آسان شدن پوسیدگی و تغییر رنگ است. کاربرد تکنولوژی ضد خوردگی می تواند عمر مفید چوب را افزایش داده و دامنه آن را افزایش دهد. در حال حاضر، نگهدارنده های محلول در آب اصلی هستند ...

چت کن