فلوئوروسیلیک پتاسیم برای تولید سموم دفع آفات

فلوئوروسیلیک پتاسیم برای تولید سموم دفع آفات

فلوئورید سدیم، فلوئوروسیلیک سدیم، fluoroaluminate سدیم و فلوئوروسیلیک باریم به طور گسترده ای استفاده می شود به عنوان آفت کش ها و فلوئوروسیلیک پتاسیم می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تولید این مواد شیمیایی. مقدمه: توضیحات محصول: پارامتر های فنی:

چت کن