فلوئوروسیلیک پتاسیم برای تولید شیشه

فلوئوروسیلیک پتاسیم برای تولید شیشه

Fluosilicate پتاسیم می تواند مورد استفاده قرار گیرد به شیشه شیری. فلوئوریت و fluosilicate پتاسیم به عنوان opacifier در طول فرایند تولید شیشه ای اضافه کنید. Fluosilicate پتاسیم می تواند تاری شیشه را بالا ببرد. مقدمه: توضیحات محصول: پارامتر های فنی: معرفی شرکت:

چت کن