دی کرومات سدیم برای برنزه کردن چرم

1. اموال فیزیکی و شیمیایی نام انگلیسی: دی کرومات سدیم نام جایگزین: بیکرومات سدیم فرمول شیمیایی: Na2Cr2O7 · 2H2O جرم مولکولی نسبی: 297.99 نوع مواد شیمیایی: ماده معدنی دی کرومات سدیم نوع کنترل: دی کرومات سدیم (سمی) ذخیره سازی: آن را در بستن ...

چت کن