دی کرومات سدیم برای تولید گرافیت

دی کرومات سدیم، به عنوان یک اکسید کننده قوی، می تواند هنگام احتیاط خوردن، پاک کردن و مقابله با مواد آلي باعث ایجاد احتراق شود. این خورنده است و به راحتی به کروم سه تایی کاهش می یابد. پایدار است؛ مسائل مطابقت ممنوع شامل عامل کاهش دهنده قوی، الکل، آب، پودر فلزی فعال، ...

چت کن